Home

Warsztaty

Tematyka szkoleń

1) Budowanie zespołu - warsztat ma na celu przygotowanie grup do pracy w zespole: będzie dotyczyć roli lidera, procesu grupowego, komunikacji w zespole, prowadzenie spotkań zespołowych.

2) Diagnoza społeczna - efektem tego warsztatu będzie przygotowanie grup do przeprowadzenia w swojej lokalnej wspólnocie pogłębionej diagnozy społecznej w oparciu o przeprowadzona debatę. Diagnoza ma być punktem wyjścia do przeprowadzenia inicjatywy obywatelskiej. Warsztat pomoże zrozumieć grupom, czym jest diagnoza, jakie są narzędzia oraz w jakim celu się ją przeprowadza.

Po zakończonym szkoleniu każda grupa w swoim środowisku lokalnym przeprowadzi diagnozę społeczną.

3) Pisanie projektu - grupy w oparciu o przeprowadzoną diagnozę w swoim lokalnym środowisku będą opracowywać autorski projekt - uczestnicy poznają strukturę pisania projektu, cele, harmonogram działań oraz budżet.

Podczas wszystkich warsztatów zagwarantowany będzie catering oraz zostaną zakupione niezbędne materiały warsztatowe. Szkolenia odbywać się będą w salach Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice.