Harmonogram działań

IX – XII 2012

Cykl 13 debat obywatelskich.

Celem jest aktywizacja społeczna mieszkańców, zachęcenie ich do dyskusji na ważne tematy dotyczące społeczności lokalnych oraz zainicjowanie obywatelskiego dialogu z władzami gminy i sołectw. W ten sposób chcemy stworzyć mieszkańcom przestrzeń do otwartego wyrażania opinii i krytyki z zachowaniem szacunku dla odmiennych punktów widzenia.

Debaty organizowane będą lokalnie i zapraszane na nie będą mieszkańcy, przedstawiciele organizacji zlokalizowanych na danym terenie oraz władz gminy i sołectw. Tematyka każdej debaty zostanie podana do publicznej wiadomości. Istotą spotkań będzie wspólny dialog pomiędzy 3 grupami: władzą, organizacjami i mieszkańcami w celu przedyskutowania problemów lokalnych, wymiany myśli oraz poznania stanowiska różnych grup mieszkańców.

Kontynuacją dyskusji obywatelskich będzie forum obywatelskie na stronie internetowej projektu.

Po każdej debacie w danym sołectwie odbędzie się otwarty nabór do grupy obywatelskiej działającej na terenie sołectwa. Każdą grupę tworzyć będzie 5 osób.

W trakcie debat gwarantujemy drobny poczęstunek.

XII 2012 – II 2013

Szkolenia dla członków 13 obywatelskich grup operacyjnych.

Każda 5 osobowa grupa weźmie udział w szkoleniach. Tematyka szkoleń.

1) Budowanie zespołu

2) Diagnoza społeczna

3) Pisanie projektu.

Podczas wszystkich warsztatów zagwarantowany będzie catering oraz zostaną zakupione niezbędne materiały warsztatowe.

II 2013 – VI 2013

Realizacja 13 autorskich projektów obywatelskich grup operacyjnych.

Każdy zespół projektowy otrzyma budżet na zrealizowanie zaplanowanych działań w wysokości 3000zł. Projekty, zależeć będą od wyników przeprowadzonych debat, diagnoz zrealizowanych w trakcie szkoleń oraz inwencji poszczególnych grup. Niemniej założeniem dla każdego projektu jest zaangażowanie w jego przebieg jak największej liczby mieszkańców terenu, którego będzie on dotyczył. Każdy projekt powinien też budować, rozwijać i promować współpracę pomiędzy mieszkańcami a władzami samorządowymi.

VI 2013

Działania podsumowujące realizację projektu.

Zostanie zorganizowana spotkanie podsumowujące całość działań w projekcie, w którym wezmą udział przedstawiciele lokalnych władz, instytucji, organizacji NGO oraz członkowie grup obywatelskich. Spotkanie będzie otwarte dla ogółu. Spotkanie będzie przygotowane i moderowane przez moderatora. Celem spotkania będzie także opracowanie rozwiązań pozwalających kontynuować działania grup obywatelskich oraz dialog pomiędzy mieszkańcami, władzami i organizacjami również po zakończeniu projektu. W związku z tym przewiduje się ułożenie i podpisanie w trakcie tego spotkania dokumentu o roboczej nazwie: „Pakt Na Rzecz Dialogu Obywatelskiego”.